Fronius福尼斯焊机送丝系统故障维修

 福尼斯焊机维修     |      2021-01-19
 福尼斯焊机维修常见的故障包括:
 福尼斯焊机送丝机马达卡死或损坏
 福尼斯焊机DSP输出故障
 Fronius福尼斯焊机送丝系统故障
 温度传感器过温
 电路过压
 遥控器过温
 焊枪过温
 水箱过温
 断弧监控器检测到断弧现象
 控制电路过温
 马达电流超出允许范围
 齿轮机构驱动马达损坏
                         
 奥地利福尼斯Fronius焊机包括:
 1、VST气保焊焊机
 2、数字化MIG/MAG焊机TS5000/TS4000
 3、数字化TIG氩弧焊机TT1600
 4、数字化手工电焊机
 5、T.I.M.E高速MAG焊机TIME5000
 6、Plasma等离子焊机